Sunday, 23 February 2014

¿Ellos tienen corazón?Clarament és una bona manera de captar l'atenció cap a un llibre amb un títol com el següent, amb una pregunta que moltes noies ens haurem fet: Ells tenen cor? 
Meg Cabot, autora de novela romàntica per a adolescents (famosa per Princesa por Sorpresa) i per a adults, ens porta una història amena que tot i senzilla no pots evitar seguir-la sense parar. 

"Ellos tienen corazón"
de Meg Cabot

Els nostres dos protagonistes són els padrins d'una parella que ha decidit fugar-se a Itàlia per poder-se casar a amagat dels seus reticents pares. Jane - dama d'honor - és una dibuixant de tira cómica, que sense poder evitar-ho totes ens veurem reflexades en ella: patosa, amorosa, àcida i al cap i a la fi, una noia molt normal. Ell és en Cal - padrí - un prepotent, autoritari i Casanova. Com és d'esperar al coneixer's s'odien, però un seguit de situacions divertides els farà compartir el temps i aprendre a aguantar-se. 

Escrit d'una manera molt amena i divertida a base d'anotacions en un diari personal, PDA, sms i emails, no pots parar de llegir-la! 

Nota: 8/10 


Claramente es una buena manera de captar la atención hacia un libro con un título como el siguiente, con una pregunta que muchas chicas nos habremos hecho: ¿Ellos tienen corazón?
Meg Cabot, autora de novela romántica para adolescentes (famosa por Princesa por Sorpresa) y para adultos, nos trae una historia amena que aunque sencilla no puedes evitar seguirla sin parar. 

"Ellos tienen corazón"
de Meg Cabot

Nuestros dos protagonistas son los padrinos de una pareja que ha decidido fugarse a Italia para poderse casar a escondidas de sus reticentes padres. Jane - dama de honor - es una dibujante de tira cómica, que sin poder evitarlo todas nos veremos reflejadas en ella: patosa, amorosa, ácida y al fin y al cabo, una chica muy normal. Él es Cal - el padrino - un prepotente, autoritario y mujeriego. Como se puede esperar al conocerse se odian, pero un conjunto de situaciones divertidas les hará compartir el tiempo y aprender a soportarse. 

Escrito de una manera muy amena y divertida a base de anotaciones en un diario personal, PDA, sms y emails, no puedes parar de leerla! 

Nota: 8/10


Clearly it's a good way to take your attention to a book with a title like this, a question that a lot of girls must have done: do guys have a heart?
Meg Cabot, romantic novel writer for teens (famous for Princess Diaries) and adults, brings us an entertaining but simple story that you can't stop following. 

"Every boy's got one"
by Meg Cabot

Our two main characters are the maid-of-honor and the best man of a couple that has decided to elope to Italy to get married against their parents wishes. Jane - the maid of honor - is a cartoonist, that without noticing everyone of us will feel identified with: clumsy, lovely, spicy and most of all, a plain jane, a normal girl. He's Cal - the best man - prepotent, authoritarian and a womanizer. As you can imagine they hate each other from the first time, but several funny situations will make them share a lot of time and teach them to stand each other. 

Written in a funny way with notes in a personal diary, PDA, sms and emails, you can't stop reading!

Mark: 8/10

No comments:

Post a Comment