Tuesday, 21 January 2014

Anatomicals

Sota el lema "We only want you for your body", la casa de productes cosmétics i d'higiene Anatomicals, ens demostra que la moda i l'estil no només es troben en la roba.

La primera vegada que un dels seus productes em va caure a les mans vaig ignorar-lo totalment, principalment per ignorància. Era un simple tub de sabó exfoliant rosa amb moltes lletres. No gaire més tard em va arribar una crema contra les bosses dels ulls: un tub rosa fosc de nou amb moltes lletres. Després un bàlsam de llavis groc i com no, amb moltes lletres... Fins que finalment i davant l'insistència vaig decidir parar-hi atenció i llegir el que deia, i vaig descobrir que no només es tractava d'un producte de qualitat en el sentit pràctic sino també comercialment. Anatomicals es caracteritza per:

  • Nº 1, "We only want you for your body", el lema.
  • Nº 2 Cada producte té la seva frase ingeniosa: "Don't just clean it woman, scrub it!" Simple, amb estil.
  • Nº 3 Bons preus. 

Qui hauria dit que uns productes cosmètics podien ser tant ingeniosos? 
A la nostra zona es difícil aconseguir-los si no és a través d'Outlets de Marca o el seu principal distribuidor: ASOS. 
Recomanació! Per estalviar-vos tasses compreu en grup, val la pena! 

 Anatomicals

Bajo el lema "We only want you for your body", la casa de productos cosméticos y de higiene Anatomicals, nos demuestra que la moda y el estilo no solo están en la ropa. 

La primera vez que uno de sus productos cayó en mis manos lo ignoré totalmente, principalmente por ignorancia. Era un simple tubo de jabón exfoliante rosa con muchas letras. Más tarde me llegó una crema anti-ojeras: un tubo rosa oscuro de nuevo con muchas letras. Después un bálsamo de labios amarillo y como no, con muchas letras... Finalmente y ante la insistencia, decidí prestarle atención y leerme lo que decía, y descubrí que no solo se trataba de un producto de calidad en el sentido práctico sino también comercialmente. Anatomicals se caracteriza por:
  • Nº 1 "We only want you for your body", su lema. 
  • Nº 2 Cada producto tiene su frase ingeniosa: "Don't just clean it woman, scrub it!" Simple, con estilo.
  • Nº 3 Buenos precios.
¿Quien habría dicho que unos productos cosméticos podían ser tan ingeniosos? 
En nuestra zona es difícil conseguirlos si no es a través de un Outlet de Marcas o su principal distribuidor: ASOS.
¡Recomendación! Para ahorraros las tasas de envío comprad en grupo, vale la pena!With the slogan "We only want you for your body", Anatomicals a company that produces cosmetics and hyigene products, proves that fashion is not only related to clothes. 

The first time I got one of his products I simply ignored it, mostly because I was ignorant. It was just a tube with exfoliating gel, pink, with a lot of letters on it. Later on I got a cream for the dark circles: again a dark pink tube with a lot of letters. And after that a balm cream in a yellow small tube with a lot of letters too... Finally, after insisting, I decided to pay some attention and read what was written on it, and I discovered that they were not only good quality products on the practical sense but also commercially. Anatomicals is ruled by:
  • Nº1 "We only want you for your body", the slogan.
  • Nº 2 Every product has his own witty sentence as: "Don't just clean it woman, scrub it!" Simple, stylish. 
  • Nº 3 Good prices. 
Who would have ever imagined that cosmetics could be so ingenious?
In our territory is difficult to buy them (not in the UK). You'll be able to buy them through Online Outlets or by his main distributer: ASOS.
Recommendation if you're a buyer from outside the UK: to save money buy different products in group, it worth's it!

No comments:

Post a Comment